Obchodné podmienky

Internetový obchod https://www.interier-shop.sk/ rešpektuje práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu prináležia podľa zákona. Ustanovenia zmlúv, ktoré sú pre spotrebiteľa menej priaznivé, ako zákonné ustanovenia chrániace práva spotrebiteľov sú neplatné a namiesto nich platia tieto zákonné ustanovenia. Ustanovenia týchto pravidiel preto nevylučujú ani neobmedzujú práva spotrebiteľov a prípadné pochybnosti budú vykladané ku prospechu spotrebiteľa. V prípade neúmyselnej nezhody ustanovení týchto pravidiel s vyššie uvedenými zákonnými ustanoveniami majú prednosť zákonné ustanovenia a predávajúci sa zaväzuje ich takto dodržiavať.

Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov. Bližšie informácie sú dostupné aj na webovej stránke https://www.esc-sr.sk.

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.interier-shop.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i  reklamačnými  podmienkami.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

 2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:- dodať kupujúcemu druh a množstvo  objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 

Kupujúci sa zaväzuje:

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 10 až 14 pracovných dní od objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

 4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. .
Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke alebo je zaslaná na e-mail zákazníka v elektronickej podobe, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

5. Platby za tovar

Objednaný tovar zasielame expresnou službou alebo poštou na adresu udanú zákazníkom v objednávke.
Za tovar možno zaplatiť nasledovnými spôsobmy:
   - pri preberaní zásielky v hotovosti (kuriérovy alebo na pošte)
   - elektronickou platbou na účet v banke. (proforma faktúra)

 

6. Ceny za dopravu tovaru:

Doprava -  7,9 €

Možnosti platby za tovar
 
Dobierka  - 0 €
Bankový prevod na účet na základe vystavenej faktúry - 0 €

Pri nákupe nad 500 Eur s DPH doprava i dobierka zdarma.
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. (Po 2 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.

8. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť najneskôr do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza tu .. odkaz na formulár na odstúpenie od zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina, tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139 e-mail: za@soi.sk

fb

Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookies. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookies. Súhlasím